Search

Home > Contact Us
Contact Us
Contact Us

Add:No.145, Guagnzhu Road, Lanhe Town, Nansha District, Guangzhou, Guangdong, China

Tel: +86-20-84934201

Mob:+86-18998331249

E-mail: Holly.gardenshed@gmail.com

Guangzhou Teaky Metal Products Co.,Ltd
Add:No.145 Guagnzhu Road,Lanhe Town,Nansha District,Guangzhou,Guangdong,China
Tel:+86-20-84934201
Mob:+86-18998331249
E-mail:Holly.gardenshed@gmail.com
   

Copyright © Guangzhou Teaky Metal Products Co.,Ltd All Rights Reserved.